Irish Pronunciations

celtic history DANU online irish pronounciations welcome

Tuatha de Danann – “Thooaa Day Du-non”

Bodh Dearg – “Boa Deer-ag”

Dagda – “Day-Dah”

Lir – “Leer”

Manánnan Mac Lir – “Man-An-Ahn Mac Leer”

Sidhé – “Shee”

Dún Fionnachaidh – “Dun Fin-a-Creed”

Niamh – “Neve”

Aiofe – “Ee-Fa”

Aobh – “Eve”

Fionnuala – “Finn-oola”

Fiachra – “Fear-Cra”

Aodh – “Ee”

Loch Dairbhreach – “Lock Dar-Vrock”

Connacht – “Conn-ot”

Éire – “Air-Rah”

Sruth na Maoile – “Stroo Na Moola”

Iorras Domhnann – “Ear-Ris Donan”

Baobh – “Bove”

Carraig na Rón – “Craig Na Rone”

 

Feast of Gobhainn – “Gowan”